Mỳ somen rau củ Akachan Nhật Bản

Bí ngô 5mBí ngô 7mBina 5mBina 7mCà rốt 5mCà rốt 7mRong biển 7m
Xóa

Thông tin bổ sung

Vị

Bí ngô 5m, Bí ngô 7m, Bina 5m, Bina 7m, Cà rốt 5m, Cà rốt 7m, Rong biển 7m