Mỳ somen ăn dặm Ryohin Nhật Bản

Bí ngôBinacà chuaCải ngọtLúa mì
Xóa

Thông tin bổ sung

Vị

Bí ngô, Bina, cà chua, Cải ngọt, Lúa mì