Mì somen rau củ Baby Churu Nhật Bản

Bí ngôCà rốtMix các loại rauRau BinaTự nhiên
Xóa

Thông tin bổ sung

Vị

Bí ngô, Cà rốt, Mix các loại rau, Rau Bina, Tự nhiên