Khay trữ đông Nhật Bản

25ml - 12 ô50ml - 8 ô50ml nắp dẻo5ml - 48 ô
Xóa

Thông tin bổ sung

Dung tích

25ml – 12 ô, 50ml – 8 ô, 50ml nắp dẻo, 5ml – 48 ô