Đũa tập gắp xỏ ngón inox Stenlock Hàn Quốc

còn 100 hàng