Cá bào tảo bẹ nấu dashi Nhật Bản

Cá bào Daigo 30gCá bào Yamaki 80gTảo bẹ Trial 40g
Xóa

Thông tin bổ sung

Phân loại

Cá bào Daigo 30g, Cá bào Yamaki 80g, Tảo bẹ Trial 40g