Bánh ăn dặm hữu cơ Bebedang Hàn Quốc

Bước 1 Bí ngôBước 1 ChuốiBước 1 GạoBước 1 Khoai langBước 1 Súp lơBước 1 TáoBước 2 Bí ngô phô maiBước 2 Cà rốt phô maiBước 2 Gạo Nếp cẩmBước 2 Khoai langBước 3 Khoai lang
Xóa

Thông tin bổ sung

Phân loại

Bước 1 Bí ngô, Bước 1 Chuối, Bước 1 Gạo, Bước 1 Khoai lang, Bước 1 Súp lơ, Bước 1 Táo, Bước 2 Bí ngô phô mai, Bước 2 Cà rốt phô mai, Bước 2 Gạo Nếp cẩm, Bước 2 Khoai lang, Bước 3 Khoai lang